2012/07
Tartalom

FIGYELÕ
FODOR ISTVÁN: A finnugor népek õsi lakóhelyei
BERECZKI ANDRÁS: A nyelvrokonságtól a világkongresszusokig
CSEPREGI MÁRTA: Csak nyelvrokonok – de ez is elég
BERECZKI ANDRÁS: A mai Finnország õstörténete
A finn történelem fontosabb évszámai (Gombos József)
Finlandia a svéd államban (Nagy Béla)
BERECZKI ANDRÁS: A Finn Nagyhercegség
RICHLY GÁBOR: A finn nemzettudat kialakulása
A finn nemzeti szimbólumok (Richly Gábor)
RICHLY GÁBOR: Finnország megmentõje?
SZ. BÍRÓ ZOLTÁN: A finn állam rolex replica születése
Párhuzamos történelem – különbségekkel (Oplatka András)
SZ. BÍRÓ ZOLTÁN: Nehéz szomszédság: finn–szovjet kapcsolatok
ANTAL ANDREA: Finnország – világháború után
Finnlandizáció (Sz. Bíró Zoltán)
A finnlandizáció kulcsszereplõi: Paasikivi és Kekkonen (Pótó János)

MELLÉKLET – EURÓPÁBAN
ROMSICS IGNÁC: Finnország fölemelkedése
URKUTI GYÖRGY: A késõn jött eminens
SZÍJ ENIKÕ: Finn–magyar kapcsolatok

Címlapon:
A finn hajadon és replica watches az orosz sas küzdelme. Edward Iston olajfestménye, 1899.