2008/09
Tartalom

GLATZ FERENC: Az őszirózsás forradalom – 90 év után
SZÁSZ ZOLTÁN: Tisza István – a háború jelképe

Közellátás az I. világháborúban (F. I.)
         
DIÓSZEGI ISTVÁN: Burián István, a közös külügyminiszter 
    
Ausztria felbomlása (SZ. Z.)
 
SZABÓ DÁNIEL: Wekerle Sándor utolsó miniszterelnöksége
     
Németország 1918 októberében (D. T.)
       
ORMOS MÁRIA: Károlyi Mihály – a bűnbak       
Kronológia 1918–1919 (Oprán Emese)       
SZARKA LÁSZLÓ: Jászi Oszkár, az elemző programalkotó   
     
SIPOS PÉTER: Kunfi Zsigmond, a kétkedő forradalmár
  
Oroszország, 1918. október (H. T.)
  
HAJDU TIBOR: Linder Béla és Pogány József a hadügy élén 
     
Japán háborúja
replica watches(F. I.)
Az Oszmán Birodalom 1918 októberében (F. P.)
   
ABLONCZY BALÁZS: Teleki Pál és Bethlen István, a jövő politikusai

HÍREK
A Szahara egykori lakói • Koppány vára • A sebesültmentés történetéből • A „Nagy Ugrás” Kínában (Farkas Ildikó)           

Címlapon:
Budapesti utcasarok a háború után, 1918. október (BTM Kiscelli Múzeum)