2009/09
Tartalom

FIGYELŐ
BENDA KÁLMÁN: A kálvinizmus és Magyarország       
MOLNÁR ANTAL: Reformáció a hódolt Magyarországon          
A reformáció kronológiája, 1514–1648 (M. A.)       

Egyházreform – reformáció – protestáns egyházak (M. A.)
 
FAZAKAS GERGELY TAMÁS: Kálvin, a reformátor
    
Luther Márton (M. A.)
          
Kálvin János
replica watches(F. I.)    
BALÁZS MIHÁLY: Kálvin és Szervét 
     
CSEPREGI ZOLTÁN: A magyarországi reformáció kezdetei  
    
A hitviták (Ács Pál)  
HÖRCSIK RICHÁRD: Kálvin és Magyarország   
DIENES DÉNES: Kálvin János öröksége Magyarországon           
ÁCS PÁL: Reformáció és anyanyelvű irodalom
  
BUZOGÁNY DEZSŐ: A reformáció Erdélyben   
FEKETE CSABA: Református énekek, éneklés és szertartás
       
PÉTER KATALIN: „Tudós tanító mesterek és jámbor tanítványok”
        
GLATZ FERENC: Református örökség a modern kori Magyarországon
  

DISPUTA
EÖRSI LÁSZLÓ: A Corvin közi fake watches emléktáblák        
ASPERJÁN GYÖRGY: Egy „ötvenhat” – sok értelmezéssel
       

NYÍLT TÉR
STEMLERNÉ BALOG ILONA: Történelem és fotográfia           

Címlapon: longines replica watches
Istentisztelet a haarlemi (Hollandia) kálvinista Nagytemplomban (korábban: Szent Bavo katolikus templom). Gerrit Berckheyde festménye, 1673