Impresszum

Szerkesztő

Glatz Ferenc (akadémikus, az MTA volt elnöke)

Szerkesztőbizottság

Csorba László (a történelemtudományok kandidátusa, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója)
Erdődy Gábor (az MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE BTK)
Fodor Pál (az MTA doktora, az MTA BTK főigazgatója)
Kertész István (az MTA doktora, egyetemi tanár)
Kovács Éva (PhD, tudományos főmunkatárs, MTA BTK TTI)
Sipos Péter (a történelemtudományok doktora)
Szász Zoltán (a történelemtudományok kandidátusa)
Zsoldos Attila (akadémikus, tudományos tanácsadó, MTA BTK TTI)

A szerkesztőség tagjai
Burucs Kornélia (PhD, tudományos főmunkatárs, MTA BTK TTI)
Demeter Zsuzsanna főmuzeológus (BTM Kiscelli Múzeum)
Pótó János (PhD, tudományos főmunkatárs, MTA BTK TTI)
Bognár Katalin (külső munkatárs, Magyar Nemzeti Múzeum)

Tördelés, nyomdagrafikai előkészítés

Krónikás Bt., Biatorbágy

Szerkesztőség

1088 Budapest, Rákóczi út 5.
1250 Budapest, Pf. 9
Tel./fax: (06-1) 356-0457
e-mail: szerkesztoseg@historia.hu

A História Alapítvány adószáma: 19654243-2-42