2006/10
Tartalom

TARTALOM

A VILÁG ÉS 1956

BORHI LÁSZLÓ: USA: a megsegítés és cserbenhagyás dilemmája
JUHÁSZ JÓZSEF: Jugoszlávia és a magyar '56
J. B. Tito levele, 1956. október 29.
SZÁSZ ZOLTÁN: Románia a magyar forradalom árnyékában
A temesvári egyetemisták követelései, 1956. október 30.
SIMON ATTILA: Csehszlovákia és a magyar forradalom
DÖMÖTÖRFI TIBOR: A két német állam 1956-ban
NDK, 1953 (F. I.)
GECSÉNYI LAJOS: Ausztria: humanitárius segítség, politikai aggodalom
MAGYARICS TAMÁS: Anglia: a "kényelmetlen forradalom"
Sir W. Hayter távirata Moszkvából a Foreign Office részére, 1956. november 1.
CSORBA LÁSZLÓ - WALCZ AMARYLISZ: Szimpátia és pártharcok Olaszországban
KECSKÉS D. GUSZTÁV: Franciaország: tartózkodó szolidaritás
VÁMOS PÉTER: A magyar forradalom és Kína

MEGTORLÁS

GLATZ FERENC: 1956. november-december krónikája
RAINER M. JÁNOS: Restauráció és megtorlás 1956 mártírjai
EÖRSI LÁSZLÓ: Perek, bíróságok, ítéletek
LITVÁN GYÖRGY: Mítoszok és legendák 1956-ról 

Címlapon: Fotomontázs