2006/06-07
Tartalom

TARTALOM

Ötven év után (Glatz Ferenc)
GLATZ FERENC: Magyarország betagolása a szovjet zónába
GLATZ FERENC: A proletárdiktatúra kiépítése Magyarországon, 1947-1953
STARK ANTAL: Hidegháború és gazdaságpolitika
PETŐ IVÁN: Sztálinista gazdasági modell Magyarországon, 1949-1953
SIPOS PÉTER: Iparfejlesztés és a magyar munkásság
PALÁDI-KOVÁCS ATTILA: Az ötvenes évek falun
VARGA ZSUZSANNA: "Kulákpolitika", 1948-1953
BURUCS KORNÉLIA: A régi elit felszámolása
BOTOS JÁNOS: Belügyminisztériumból "rendőrminisztérium"
BARÁTH MAGDOLNA: Az ÁVH
SZABÓ CSABA: Egyházpolitika és a katolikus egyház
Az Ordass-per A Mindszenty-per (Balogh Margit)
BALOGH MARGIT: Az evangélikus egyház
KISS RÉKA: A reformátusok
HARASZTI GYÖRGY: A magyarországi zsidóság
KOVÁCS ÉVA: Szocialista embertípus - szocialista erkölcs
PALASIK MÁRIA: Új nőideál
PALÁDI-KOVÁCS ATTILA: "Elvtársak! Ne lőjetek!"
GLATZ FERENC: Desztalinizáció a szovjet zónában
GLATZ FERENC: A desztalinizáció első hulláma Magyarországon
Nagy Imréről (Glatz Ferenc)
SIPOS PÉTER: A nemzetközi politika 1956-ban
Az 1956. év krónikája (Glatz Ferenc)
BORHI LÁSZLÓ: Az USA és Kelet-Európa
GECSÉNYI LAJOS: A semleges Ausztria
BARÁTH MAGDOLNA: A szocialista tábor és a Szovjetunió
A Kominform A Szovjetunió legfelső vezetése
Rákosiék és a XX. kongresszus (Baráth Magdolna)
SZ. BÍRÓ ZOLTÁN: A sztálini "örökség" felülvizsgálata
GLATZ FERENC: A desztalinizáció második hulláma
Kádár Jánosról (Glatz Ferenc)
STANDEISKY ÉVA: A Petőfi Kör
ÓLMOSI ZOLTÁN: Viták a Petőfi Körben

POSZTERMELLÉKLET: Társasjáték, 1951-ből

Címlapon: Május 1-jei felvonulás. Budapest, 1950