2000/05-06
Tartalomjegyzék

Az államalapítás kora

GLATZ FERENC: Az ezeréves magyar állam

KRISTÓ GYULA: Szent István születése

TÖRÖK JÓZSEF: A keresztség

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona

Koronázás (Zs. A.)

TÓTH ENDRE: Európai uralkodói koronák

BIKKI ISTVÁN: A korona hazahozatala

KLANICZAY GÁBOR: Szentté avatások, 1083

CSUKOVITS ENIKŐ - BALOGH MARGIT: Magyar szentek és boldogok

Műhely

TEGYEY IMRE: Megszólalnak a mükénéi agyagtáblák

KOZMA ISTVÁN: A névmagyarosítások története

Évforduló

SIPOS ANDRÁS: Nagy-Budapest kialakulása

Figyelő

SIPOS PÉTER: Eichmann és a holokauszt

Ember és természet

MÉSZÁROS ERNŐ: A légköri ózon kutatása

Nők a történelemben

BALOGH MARGIT: A "keresztény" feminizmus

Nyílt tér

HELD JÓZSEF: Az idô detektívjei

CSAPÓ CSABA: Csendőremléktábla

KRONSTEIN GÁBOR: "Barátunk" Raszputyin

Hírek  (Kronstein Gábor)

Gyarapodó közgyűjteményeink

Magyar szentek tisztelete és ereklyéi (P. Á.)