Magyar szentek tisztelete és ereklyéi. Kiállítás Esztergomban

 

“Több mint ezer év óta megszakítatlan a Krisztus-arcú magyarok - férfiak, nők és gyermekek - láncolata. Szeretnénk tudni, hány szentje van ennek a hazának? Csak Isten a tudója, mert megszámlálhatatlan. Világszerte néhányat tartanak számon, országosan vagy kisebb körben mi több nevet ismerünk. De hányat felejtettünk el, akiket ismerhetnénk? Hagytuk, hogy a történelem homálya boruljon reájuk, pedig a névtelen magyar szentek milliói alakították évszázadokon át a magyarság történelmét, szellemi arculatát.”

Az esztergomi Keresztény Múzeumban Magyar szentek tisztelete és ereklyéi címmel megnyílt kiállítás a magyarországi kettős millenniumi esztendő - a Magyar Királyság létrejötte, Krisztus születése - tiszteletére bemutatja azokat a mutárgyakat és ereklyetartókat, melyek a szent életu magyarok emlékét orzik Esztergomban. A kiállított tárgyakat, melyeket a Bazilika Kincstárában, Téli-kápolnájában és sekrestyéjében oriznek, a nagyközönség együtt még nem láthatta. A helyi anyagot kiegészítendő, számos mutárgy érkezett külföldrol: Prágából a Szent Vitus-székesegyházból Szent Adalbert ezüsthermája, Passauból a Boldog Gizella-festmény, a bécsi Dómból Szent István király karcsontja, a magyar gyűjtemények közül pedig a budapesti Szépmuvészeti Múzeumból érkezett Szent Erzsébet-festményeket kell külön kiemelni. Nemcsak a magyarok, de az egész keresztény világ által ismert és tisztelt Szent Erzsébet személyéhez kapcsolódó tárgyak külön teremben tekinthetok meg.

A kiállításon nagy hangsúlyt kapnak az Árpád-házi szentek - hiszen közülük többen éltek Esztergomban -, esztergomi vonatkozásai miatt a Boldognak nevezett Özséb, a pálosok alapítója, és a kassai szent vértanúk közül Korösi Márk, aki esztergomi kanonok volt.

Néhány kivételtől eltekintve, a képző- és iparművészeti alkotások a 18. és 19. századokból származnak. A foegyházmegyei központban a 19. század végén elsosorban Simor János hercegprímás gyujtötte, gazdagította a szentek emlékét orzo tárgyak sorát, valamint megújíttatta az ereklyetartókat. Jelen kiállításon a 16 szent ereklye mellett számos festmény és metszet, szobrok, textilek és könyvek mutatják be az ereklyekultuszt.

A kiállítás 2000. október 1-jéig tekinthető meg.

P. Á.

 

Vissza a tartalomjegyzékhez