1998/09-10
Tartalomjegyzék

Pataki Ferenc: Magyarságkép és történeti változásai

R. Várkonyi Ágnes: Európa-történetek Magyarországról

Frank Tibor: Ellenség vagy barát?

Jeszenszky Géza: Magyarország változó képe Nagy-Britanniában

Hanák Péter: Az osztrák és a német vezető réteg magyarságképe

Köpeczi Béla: A 19. századi román irodalom magyarságképe

Nyomárkay István: A szerbek és a horvátok magyarságképe

Ormos Mária: A francia politikusok magyarságképe

Kiss Gy. Csaba: A Kárpátok felől...

Litván György: Az 1956-os forradalom és a magyarságkép

Andrásfalvy Bertalan: Közép-európai etnikai torzképek

Szabolcs Ottó: A külföldi történelemtankönyvek magyarságképe

Figyelő

Kordos László: A rudabányai ősmajmok

Pók Lajos: Az Egyesült Államok és Európa, 1945-55

Rátki András: Titkosszolgálat az NDK-ban

Sipos Péter: Erényi Tibor emlékére

Történelem az iskolában

Glatz Ferenc: Történelemkutatás, történelemtanítás útkeresésben

Életutak

Kertész István: "Iparkodtam jó magyar emberré lenni"

Ember és környezet

Mészáros Ernő-Molnár Ágnes: Jégbe zárt történelem

Hordalékok

Borhi László: Franco és az 1956-os magyar forradalom

Nyílt tér

Szilágyi Ágnes Judit: Ifj. Horthy Miklós magyar királyi követ Brazíliában

Révffy László: Teréz körút, 1946. június 17.

A Névtelen történet(e)