1998/07
Tartalomjegyzék

Glóbusz

Jordán Gyula: Pol Pot halott

Pol Pot, akinek a neve a kambodzsai népirtás szinonímájává vált, 1998. április 15-én szívelégtelenség és malária miatt meghalt. Testét egy hevenyészett máglyán elhamvasztották, és ez azt jelentette, hogy számos titkát is magával vitte. Még az sem biztos, hány éves korában érte a halál, mert születési éveként 1925. mellett az 1928. évet is emlegetik.
A teljes cikk a nyomtatott kiadásban olvasható.
Ha a képet nagyobban szeretné látni, kattintson rá.

Figyelő

Glatz Ferenc: Amíg a szellem él...
Hanák Péter, 1921-1997

A napokban jelenik meg a CEU és az Európa Intézet közös kiadásában a Hanák Péter-emlékkönyv, amely a két intézmény által rendezett konferencia anyagára épül. A nemzetközi hírû professzor kezdettől a História lelkes támogatója volt. A megjelenő angol nyelvû emlékkötet bevezetőjével tiszteleg szerkesztőségünk Hanák Péter emlékének.
A teljes cikk a nyomtatott kiadásban olvasható.

Kertész István: Magyar ásatások Egyiptomban
Kertész István interjúja Kákosy László professzorral

Napjaink közvéleményét élénken foglalkoztatják azok a hírek, amelyek az egyiptomi magyar ásatások legújabb eredményeiről szólnak. Sok a megalapozott siker, de vannak negatív jelenségek is, amelyek egyes híradások tudományos komolyságát megkérdőjelezhetik. Mindez indoklta, hogy Kákosy László akadémikust, az ELTE Egyiptológiai Tanszékének tanszékvezető professzorát megkérjük arra, röviden foglalja össze az 1983 óta folyó egyiptomi magyar ásatások fontosabb eredményeit, és világítsa meg olvasóinknak a legújabb ásatási eredményeket kísérő viták hátterét.
A teljes cikk a nyomtatott kiadásban olvasható.

László Gyula: Anekdotázó kedvem van

A cikk a nyomtatott kiadásban olvasható.

Berényi Dénes: A fizika hazánkban a millenium idején
Tudomány és technika

Eötvös Lóránd születésének 150. évfordulóját ünnepelte idén a Magyar Tudományos Akadémia. Az emlékülésen az elnök tartott bevezető előadást (1998. június 10.), szólva Eötvös kultúr- és tudománypolitikai mûködéséről.
A teljes cikk a nyomtatott kiadásban olvasható.

Kun Miklós: Kérdőjelek a cárgyilkosság körül
II. Miklós és családjának kivégzése, 1918

Az utolsó orosz cár kivégzésének évfordulóján élénken foglalkozott a magyar és a nemzetközi közvélemény a cárgyilkosság kérdőjeleivel.
Noha az esetet sokan, több oldalról is tárgyalták a nemzetközi publikációkban és a történeti irodalomban, a sok kérdőjel megmaradt...
A teljes cikk a nyomtatott kiadásban olvasható.
Ha a képet nagyobban szeretné látni, kattintson rá.

Évforduló

Kovács éva: út az iskolák államosításához.
"Tiéd a föld, tiéd a gyár - legyen tiéd az iskola"

1948-49-re minden, ún. európai népi demokratikus országban a magyarhoz hasonlóan megtörténik a "közoktatás reformja". A szovjet minta alapján kialakított alapelvek teljesen megegyeznek: tanulási esélyegyenlőséget biztosítani egységes, állami iskoláztatással, megtörni az "úri" és a középrétegek mûveltségi monopóliumát, megszüntetni az analfabetizmust az alsó néprétegeknél, valamint új, a párthoz hû értelmiséget nevelni.
A teljes cikk a nyomtatott kiadásban olvasható.

Műhely

Burucs Kornélia: A "fordulat" és a "dolgozó" nő
Magyarország, 1948-1956

A közelmúltban jelentős nyilvánosságot kapott az a próbaper, amelyben egy jól képzett nő azt sérelmezte, hogy álláshirdetésében egy munkaadó a női munkavállalókat hátrányosan érintő feltételeket határozott meg. Az eset indította szerkesztőségünket arra, hogy a közelmúltban elkészült disszertáció (A hétköznapok hősei) szerzőjét kérje meg az 1950-es évek nőpolitikájának rövid összefoglalására.
A teljes cikk a nyomtatott kiadásban olvasható.

Életképek, hétköznapok

Tringli István: Nagyságosok és vitézlők

Címzések és megszólítások a kései középkorban
A teljes cikk a nyomtatott kiadásban olvasható.

Életutak

Niederhauser Emil: Erzsébet királyné élete és halála
1837-1898

Pontosan száz éve, 1898. szeptember 10-én, délután fél kettő után Genfben a kikötő felé igyekvő Erzsébet királynét egy vele szemberohanó fiatalember fellökte, aztán továbfutott. Erzsébet udvarhölgyével együtt még elérte a 13 óra 40-kor induló hajót, de az indulás után rosszul lett, vissza kellett vinni a szállodába, és jóformán perceken belül meghalt. A fiatalember nem csak fellökte - egy vésővel átszúrta a szívét. A támadót Luigi Lucheninak hívták, olasz szabadkőmûves és anarchisra volt, aki tanai értelmében meg akart gyilkolni valamilyen koronás főt.
A teljes cikk a nyomtatott kiadásban olvasható.