1998/05-06
Tartalomjegyzék

Glatz Ferenc: Emberminőség, közösségmegtartás

Kozma Pál: A szőlő- és borkultúra ókori gyökerei

Németh György: Borban a béke

Kertész István: Alexandrosz, a nagyivó

Maróti Egon: Borfogyasztás, borhamisítás az ókori Rómában

T. Bíró Mária: Bort vagy sört ittak a rómaiak Pannoniában?

Solymosi László: Szőlőművelés Magyarországon a középkorban

Csoma Zsigmond: Középkori magyar szőlőfajták

Kubinyi András: Borok, hordók, szőlészeti eljárások

Draskóczy István. Kassa és Szeged vitája az 1480-as években

Gecsényi Lajos: A középkori borok királya: a szerémi bor

Szakály Ferenc: Törökök és a magyarországi borforgalom

Fodor Pál: A részeges II. Szelim szultán

Csoma Zsigmond: Német szőlőbirtokosok Magyarországon

Orosz István: A bortermelés társadalomformáló hatása

Balassa Iván: Az aszú térhódítása Európában

V. Molnár László: Orosz kolónia Tokaj-Hegyalján

Filep Antal: Szőlőhegyi települések

Andrásfalvy Bertalan: Buda és Eger vörösbora

Majdán János: Borkultúra a polgárosuló Magyarországon

Burucs Kornélia: Filoxéravész Magyarországon

Voigt Vilmos: A bor a magyar folklórban

Németh István: Italozási szokások a 17. századi Hollandiában