1998/01
Tartalomjegyzék

Műhely

Györffy György: A magyar állam ezer évvel ezelőtt

Engel Pál: Harc Szent István koronájáért

Figyelő

Kertész István: Rómában minden eladó

Benkő Elek: Anakronizmus a tízezresen

Szász Zoltán: A román történetírás Erdélyről

Hordalékok

Szakály Ferenc: Megbetegedett a "pusztabérlők fejedelme"

Életutak

Vörös Károly: Egy pesti ház regénye

Közös dolgaink

Sipos Péter: A "kirekesztés" Magyarországon

Glatz Ferenc: Kirekesztő, kisajátítók

Dokumentum

Vida István: Levél Nehruhoz, India miniszterelnökéhez

Szemtanú

Mihail Gorbacsov: Váltás a vezetésben

Nyílt tér

Ivás István: Fogolytemető a Szovjetunióban

Gyarapodó közgyűjteményeink

Bóna István. Az avarok emlékei Magyarországon

Bárdos Edith: A Kárpá-medence legnagyobb avar kori temetője