1997/08
Tartalomjegyzék

 

Évforduló

GYÖRKEI JENŐ-HORVÁTH MIKLÓS: A szovjet katonai intervenció

Röpirat szovjet katonák számára, 1957

V. MUSZATOV: Moszkva és 1956

Mûhely

VERES PÉTER: A finnugor őshaza meghatározása

Kalászatok

SZAKÁLY FERENC: Földesúr és bíró a saját falujában

Szemtanú

NEHRING, KARL: Követjárás Isztambulban

Figyelõ

SZÁDECZKY-KARDOSS IRMA: Mi az igazság Báthory Erzsébet ügyében?

ANGI JÁNOS: A Patyomkin-falvak mítosza

Életutak

HÖLVÉNYI GYÖRGY: A lelkipásztor arisztokrata

Egy kép - egy esemény

CS. LENGYEL BEATRIX: Garibaldi magyar ezredese

Hordalékok

KERTÉSZ ISTVÁN: Biztosítási csalás az ókori Rómában

Nyílt tér

LUNDVIK, JAN: Wallenberg emlékére

Gyarapodó közgyûjteményeink

GLATZ FERENC: József nádor, a polgár