1996/01
Tartalomjegyzék

 

Figyelõ

BORHI LÁSZLÓ: Az USA és Kelet-Európa 1948-58

VÁMOS GYÖRGY: Elhangzott a Szabad Európa Rádióban

Mûhely

KÁKOSY LÁSZLÓ: Alexandrosz, a fáraó

HATHÁZI GÁBOR: Attila sírja

STEMLERNÉ BALOG ILONA: A fotográfia születése

Életképek, hétköznapok

SALLÓ LÁSZLÓ: Vérhas, kolera, lepra a középkorban

SZULOVSZKY JÁNOS: Szőrtörténelem

Közös dolgaink

GAZDAG FERENC: Az 1994. évi francia nyelvtörvény

TILKOVSZKY LÓRÁNT: Kisebbségek és belpolitika

Hordalékok

CSUKOVITS ENIKŐ: Necpáli Zsófia házassága

Nyílt tér

FITOS VILMOS: Másfél évtized emlékei

PÉTER KATALIN: Gyermek a történetírásban