1995/05-06
Tartalomjegyzék

GLATZ FERENC: Trianon tegnap és ma. 1995/5-6

ÁDÁM MAGDA: Mi történt Trianonban?

ROMSICS IGNÁC: Az angolszász hatalmak és a trianoni békeszerződés

NIEDERHAUSER EMIL: Ausztria létrejötte

HAJDU TIBOR: Oroszország és a Monarchia összeomlása

BALOGH ANDRÁS: A békekonferencia és az arab világ

SZOKOLAY KATALIN: Az új lengyel állam

SZARKA LÁSZLÓ: A csehszlovák államalapítás

L. NAGY ZSUZSA: A történeti Magyarország széttörése

SZÁSZ ZOLTÁN: Nagy-Románia és Erdély

BÍRÓ LÁSZLÓ: A Szerb-Horvát-Szlovén Királyság megalakulása

PALOTÁS EMIL: Bulgária fájdalmas békéje

Mûhely

KOSÁRY DOMOKOS: Az európai fejlődési modell és a mûvelődés

Aktuális ókor

T. BÍRÓ MÁRIA: Pannóniai csonthulladékok

Életképek, hétköznapok

TAKÁCS PÉTER: Murokország lakóinak életmódja

Ember és környezet

CSETRI ELEK: Régi erdélyi méhészkönyvek

GYÁNI GÁBOR: Orvosok, bábák, állatorvosok

Kalászatok

TÓTH ISTVÁN GYÖRGY: Urambátyámrendszer és kettős adózás, 1637

Nyílt tér

STEGENA LAJOS: Amerika felfedezése

BERNÁTH VIKTÓRIA: Géza, a többnejû

Zombory György levele

STEMLERNÉ BALOG ILONA: Királytigrisek a Ferenc körúton

HORST BORBEREKY: A király visszatér, 1921

Jelenidőben

FRENKL RÓBERT-KERTÉSZ ISTVÁN: A magyar sportirányítás