1995/02
Tartalomjegyzék

Évforduló

SIPOS PÉTER: A szovjetek és Magyarország, 1945

Magyarország, 1945

RAVASZ ISTVÁN: Hadmûveletek, 1944-1945

DEÁK JÓZSEF: Munkaszolgálat, 1941-1945

KUN JÓZSEF: Magyar baka a fronton, 1944

KERTÉSZ ISTVÁN: A magyar béke előkészítése, 1945-46

FÜLÖP MIHÁLY: Magyar külügyminiszter a békekonferencián

STARK TAMÁS: Magyarok szovjet fogságban

KREBSZ GYÖRGY: Magyarországi németek szovjet táborokban

Nyílt tér

A nyilasokról és a haláltáborokról

DEL MEDICO IMRE: Megjegyzések az 1994/9-10. számunkhoz

IMERSVILI VANÓ: Egy hiba a Pallas NagyLexikonban

Kivonulás után. Szovjet laktanya, Székesfehérvár, 1991. (Képösszeállítás)