1994/04
Tartalomjegyzék

GLATZ FERENC: Emlékbeszéd Benda Kálmán ravatalánál

KERTÉSZ ISTVÁN: Hús-vér istenek

SZAKÁLY FERENC: A török uralom mérlege

FODOR PÁL: Korrupció az Oszmán Birodalomban

HEGYI KLÁRA: Kegyes alapítvány a török hódoltságban

PÉTER KATALIN: A magyar reformáció kezdetei

TÓTH ISTVÁN GYÖRGY: "Komám nincs és feleségem vagyon"

VÖRÖS KÁROLY: A Duna-Tisza-csatornatervek

SZÁSZ ZOLTÁN: Nyelv és politika

NIEDERHAUSER EMIL: Változó helynevek

SIPOS PÉTER: Horthy Miklós és Magyarország német megszállása

HANÁK PÉTER: Zsidó munkaszolgálat a Holocaust éveiben

KOVÁCS ÉVA: A katolikus iskolák történetéhez

KOSÁRY DOMOKOS: Antall József Görgeyről

PÓTÓ JÁNOS: Emlékmű és propaganda