1992/08
Tartalomjegyzék

SZLOVÁKIA

GLATZ FERENC: Szlovákiáról

SZARKA LÁSZLÓ: Felső-Magyarország, Csehszlovákia, Szlovákia I-II.

SZARKA LÁSZLÓ - G. Kovács László: Felső-Magyarországtól Szlovákiáig, 1918-1989

POPÉLY GYULA: 1938 - A komáromi magyar-szlovák tárgyalások

SZ. L.: Szlovák nemzeteszme - kommunizmus, szocializmus

SIPOS PÉTER: Kádár János és az 1968. évi bevonulás

Kalászatok

SÁNDOR PÁL : A zsidóság részvétele az 1848-49. évi szabadságharcban

Történelem az iskolában

HECKENAST GUSZTÁV: Magyarország a Habsburg Birodalomban

Nyílt tér

VARGA LÁSZLÓ: ENSZ és a magyar forradalom, 1956

GABRIEL P. KATONA levele

VASKA MIKLÓS: Szálasi Ferenc novai látogatása

Gyarapodó közgyűjtemények

FRISNYÁK ZSUZSA: A vasminiszter