1992/04
Tartalomjegyzék

GLATZ FERENC: Jugoszlávia 1991-1992.

A volt Jugoszlávia és népei

BÍRÓ LÁSZLÓ: Egy állam - sok etnikum

KERTÉSZ ISTVÁN: Kik a makedónok?

SZAKÁLY FERENC: Magyarország és a "délszláv" térség

NIEDERHAUSER EMIL: Illírizmus és nagyszerb tervek

SIPOS BALÁZS: A terjeszkedő Szerbia

SZÁSZ ZOLTÁN: Horvátok a Monarchiában.

Ferenc Ferdinánd és a délszláv kérdés (SZ. Z.)

BÍRÓ LÁSZLÓ: Az egységes délszláv állam megalakítása. Jugoszlávia keletkezése és bukása

BORHI LÁSZLÓ: Jugoszlávia és az amerikai külpolitika

SIPOS PÉTER: Szovjetunió és Jugoszlávia 1945-1955

Nyílt tér

SOMOGYI ELEMÉR: Hadifoglyok a Szovjetunióban

RAINER M. JÁNOS: A desztalinizáció problémái Magyarországon

DR. DEL MEDICO IMRE levele

DR. STAMPA LÁSZLÓ levele