1991/05-06
Tartalomjegyzék

GLATZ FERENC: A mi egyházaink

Modernizálódó egyház

GERGELY JENŐ: A százéves Rerum novarum

BALOGH MARGIT: Quadragesimo anno, 1931

ROSDY PÁL: A katolikus társadalmi tanítás

CSOHÁNY JÁNOS: Református reformprogram

Szemtanú

BENDA KÁLMÁN: A Lónyai utcai Gimnázium

Kisebbségben

BALOGH JÚLIA: Szórványmagyarság, református egyház

SZIGETI JENŐ: A szabadegyházak indulása

JAKOB KATZ: A végzetes szakadás

Egyház és társadalom

ÓLMOSI ZOLTÁN: Proletárdiktatúra és egyház, 1951

BALOGH MARGIT: Egyházügyi hivatalok

A Kádár-rendszer történetéből

T. VARGA GYÖRGY: Nemzetközi enyhülés és egyházpolitika, 1977

GERGELY JENŐ: A Vatikán és Magyarország (1963-1989)

Jelenidőben

A szovjet típusú egyházigazgatás felszámolása (1989-90)

GLATZ FERENC: Egyház és kormányzati politika, 1989

Figyelő

HAVAS LÁSZLÓ: A soknépű Római Birodalom

HELD JÓZSEF: Hányan éltek Magyarországon a középkorban

STARK TAMÁS: A magyarokat meg kell büntetni

Őstörténet

FODOR ISTVÁN: Őstörténet és történeti tudat

Ember és környezete

VÖRÖS KÁROLY: Pesti emberek száz évvel ezelőtt

Életképek, hétköznapok

LAKNER JUDIT: A halál megállapítása. A tetszhalott

F. DÓZSA KATALIN: Magyar divattörténet II.

Család és szociálpolitika

MARÓTI EGON: A harmadik gyermek

Szemtanú

Rákosi Mátyás levelei Dimitrovhoz (Közzéteszi: Vass Henrik)

Kalászatok

A vesztes ország tankönyvei, 1946 (Közzéteszi: Kovács Éva)

Nyílt tér

SÁNDOR PÁL: Huszadik századi történet

BORUS JÓZSEF: Kassa bombázása

PÉTER KATALIN: A protestáns egyháztörténetírás új útjai. Esztergom 1985. február