1991/02-03
Tartalomjegyzék

FÜGEDI ERIK: A soknyelvű ország

GLATZ FERENC: Európa és a mi új nemzettudatunk

KISS JÓZSEF: A jászkunok meghonosodása

KORDÉ ZOLTÁN: Besenyők az Árpád-kori Magyarországon

KUBINYI ANDRÁS: Németek és magyarok a középkori Budán

HEGYI KLÁRA: Megszálló törökök és kisebbségeik

SZAKÁLY FERENC: Szerbek a középkori Magyarországon

HANÁK PÉTER: A zsidó kereskedők Magyarország modernizálásában

SOÓS ISTVÁN: A cigány kisebbség első századai

SZÁSZ ZOLTÁN: Magyarok, románok szászok

ÁDÁM MAGDA: A kisantant és a magyar kisebbségi kérdés

Hűségeskü (Közzéteszi: Balogh Júlia)

GALÁNTAI JÓZSEF: Kisebbségvédelem a párizsi békekonferencián

Kisebbségvédelmi szerződés (Közzéteszi: B. J.)

Magyarok kisebbségben

SZARKA LÁSZLÓ: Adatok a csehszlovákiai magyar kisebbségről

STUMPF BENEDEK ANDRÁS: Kárpátalja

SEBŐK LÁSZLÓ: Az erdélyi magyarság

BÍRÓ LÁSZLÓ: Magyarok Jugoszláviában

SEBŐK LÁSZLÓ: Burgenland

Jelenidőben

RUDOLF CHMEL: Szlovák-cseh-magyar kapcsolatok

Új típusú kapcsolatrendszer (Glatz Ferenc)

A történeti Magyarország tehertétele (Dusan Kovac)

Etnika és állami határok (Jozef Klimko)

JÚLIUS MESÁROS: A szlovákok magyarellenességének forrásai

Történetírás 1989 után (Gatz Ferenc)

MÉSZÖLY MIKLÓS: A jövő még elrontatlan

A nyelv, ami elválaszt (Kiss Gy. Csaba)

A nyelv és a mások megítélése (Pléh Csaba)

Figyelő

SIPOS PÉTER: A nemzeti kérdés időszerűsége

JAKÓ ZSIGMOND: Az Erdélyi Múzeum Egyesület

Nyílt tér

BÁRÁNY ISTVÁN: A szabadságharc tábornoki karának személyi adatai

Pályázat társadalomtudományi kutatásokra

K. A. ANTONOVA: Ügynök volt-e Nagy Imre?

SZABÓ IMRE: Erdei Ferenc kitagadása

Posztermelléklet

BÍRÓ LÁSZLÓ-HORVÁTH ZSOLT: Adatsorok a nemzeti kisebbségek történetéhez