1991/01
Tartalomjegyzék

GLATZ FERENC: Az új történetírásról

A magyar társadalom a 20. században

TAKÁCS PÉTER: A paraszti munkaeszköz-használat átalakulása

Egy kép - egy esemény

A Sack-eke

VÖRÖS KÁROLY: A magyar burzsoázia

HANÁK PÉTER: A halál Budapesten és Bécsben

RÁNKI GYÖRGY: A budapesti polgár a két világháború között

L. NAGY ZSUZSA: Iskolázottság és társadalmi emelkedés

GYÁNI GÁBOR: A hazai munkásság társadalomtörténete

PETŐ IVÁN: Magyarország a szovjet típusú gazdasági rendszerben

Figyelő

DEÁK ISTVÁN: Beszélgetés 1956 történeti irodalmáról

HUNYADI ISTVÁN: 1956 francia szemmel