1990/05-06
Tartalomjegyzék

GLATZ FERENC: Politikus magánember és a "korszak"

SIPOS PÉTER: A kormányzó

Horthy Miklós életpályájának krónikája (Összeállította: Stemblerné Balog Ilona-Demeter Zsuzsanna)

PÁL CSABA: Kenderes a családi birtok

Budaörs, 1921 (Közzéteszi: Soldos László)

ROMSICS IGNÁC: A kormányzó és a "gazda"

VÍGH KÁROLY: Horthy és Zsilinszky

L. NAGY ZSUZSA: Amerikai diplomaták jelentései

SZŰCS LÁSZLÓ: Osztrák diplomaták jelentései

DÖMÖTÖRFI TIBOR: A Horthy-kultusz elemei

VARGYAI GYULA: Gyászszertartás és politika

DOMBRÁDY LÓRÁND: A Kormányzó Katonai Irodája.

Utolsó üzenet a nyugati szövetségesekhez (Közzéteszi: Vida István)

Miért nem ült Horthy a háborús bűnösök padján? (Közzéteszi: Haraszti Éva)

Horthy Miklós levelei Zsitvay Tiborhoz (Közzéteszi: Romsics Ignác)

VAJNAI LAJOS: Horthy Lisszabonban

Amit tanítottak róla (Összeállította: Horváth Zsolt)

Jelenidőben

HAJDU TIBOR: A köztársaság kikiáltása, 1918

VIDA ISTVÁN: A második köztársaság kikiáltása, 1946

Szemtanú

GYŐRIVÁNYI SÁNDOR: Egy pártalakulás történetéhez

Műhely

KOSÁRY DOMOKOS: 1849: Egy amnesztia legendája

Kisebbségben

EGYED ÁKOS: Székelyek tanácskozása

Történelem az iskolában

PETŐ IVÁN: Magyarország Közép-Európa gazdaságában, 1945-1949

Egyház és társadalom

BARCZA JÓZSEF:Református kollégiumok

Figyelő

KAPITÁNFFY ISTVÁN: A konstantinápolyi hippodromosz

ENGEL PÁL: A magyar őstörténet három problémája

FEJTŐ FERENC: Liberalizálódás Hruscsov idején

GLATZ FERENC: Európa Intézet - Budapest, 1990

Tisztelt szerkesztőség

BORHI LÁSZLÓ: Agybeteg volt-e Wilson és Roosevelt?

DEÁK ISTVÁN: A magyar honvédség magatartásáról a megszállt szovjet területeken