1989/06
Tartalomjegyzék

GLATZ FERENC: Emigráció és nemzeti történelem

HEGYI DOLORES: Görög emigránsok a perzsa birodalomban

KERTÉSZ ISTVÁN: Az emigráns Hannibal

ZACHAR JÓZSEF: Bercsényi emigrációja

Műhely

SZABAD GYÖRGY: Kossuth Európa egységéről

LITVÁN GYÖRGY: Irányzatok és viták a bécsi magyar emigrációban

BORSÁNYI GYÖRGY: A moszkvai emigráció

STRASSENREITER ERZSÉBET: A szociáldemokrata emigráció

CZIGÁNY LÓRÁNT: Szabó Zoltán az emigrációban

TÓTH PÁL PÉTER: Önvád és remény

Az amerikai külügyminisztérium a nyugati magyar emigrációról (Közzéteszi: Vida István)

Újrakezdés

VARGA LÁSZLÓ: Nagy Imre

SIPOS PÉTER: Nagy Imre ideológiai-politikai gondolatvilágáról

Kibontakozás keresése a magyar politikában (Közzéteszi: Vörös Vince - Vida István)

Figyelő

L. NAGY ZSUZSA: Bonyodalom egy budapesti szobor körül