1989/01-02
Tartalomjegyzék

KÁKOSY LÁSZLÓ: A fáraó és a zsilipek

KERTÉSZ ISTVÁN: Hadvezér a törvény előtt

LŐRINCZ BARNABÁS: A római "átalakítás" atyja

ENGEL PÁL: A király hűséges támasza

BARTA GÁBOR: Illúzió: a méltányos hódító

SZAKÁLY FERENC: Egy parasztpolgár harcai a török ellen

PÉTER KATALIN: A "kényszer" felismerője

ZIMÁNYI VERA: Tiszttartó a 17. században

VARGA J. JÁNOS: A nemzet elnyomója vagy a nép felemelője

POÓR JÁNOS: Szoknyás zsarnok vagy művelt nagyasszony

GUNST PÉTER: A bankalapító

LACKÓ MIHÁLY: "Aki tövis közt bolyongott"

KOSÁRY DOMOKOS: Egy magyar mérnök a 19. században

SZENT-IVÁNYI ISTVÁN: "A becsület és a munka embere volt"

GLATZ FERENC: Egyéniség és társadalom

GERGELY ANDRÁS: Egy polgár a századfordulón

MUCSI FERENC: Értelmiségi a munkásmozgalomban

GERGELY JENŐ: Az egyház korszerűsítője

GADANECZ BÉLA: A Rákosi-kultusz első kommunista áldozata

KARDOS JÓZSEF: Politikus, történész, publicista

ROMSICS IGNÁC: Miniszterelnök - emberközelből

VIDA ISTVÁN: A parasztpolitikus hányattatásai

Műhely

STARK TAMÁS: A magyar zsidóság vesztesége

Újrakezdés

IZSÁK LAJOS: MEFESZ, MÉFB, MNB, MFIP

RAINER M. JÁNOS: Pártok és irodalom

BURILLÁK ATTILA: Mindszenty kiszabadulása

RAVASZ KÁROLY: Szociáldemokrata kibontakozási terv

Figyelő

TÖRVÉNYSÉRTÉS NÉLKÜL

SZENTIRMAY LÁSZLÓ: "Mindenki gyanús nekem, aki él"

RÁTKI ANDRÁS: Az emberi méltóság sérelmére

BALOGH SÁNDOR: Anyagi és erkölcsi rehabilitációval...

GLATZ FERENC: Törvénysértők

Tisztelt szerkesztőség!

REDŐ FERENC: Emlékek a Sztálin-szobor születéséről

PÓTÓ JÁNOS: Kinek higgyek?

Poszter melléklet

DÖMÖTÖRFI TIBOR: Magyar államcímer