1988/05
Tartalomjegyzék

B. GÁL EDIT: A céhek és az érdekképviselet

SURÁNYI RÓBERT: A brit szakszervezetek

GUNST PÉTER: Paraszti érdekképviselet

VÖRÖS KÁROLY: Ipartestületek, kamarák a két háború között

GERGELY JENŐ: Hivatásrendiség Magyarországon

Lexikon

Törvények és rendeletek az érdekképviseletről. 1868-1944. (Összeállította: Stefány Judit)

Figyelő

VAS ZOLTÁN: Cenzúrázott levelek, levél a cenzúráról. 1944, 1974

Műhely

R. L. BRAHAM: A magyar Holokauszt

Tisztelt szerkesztőség!

GLATZ FERENC: Hitleri Németország, sztálini Szovjetunió. 1939. augusztus-szeptember

A Pravda a megnemtámadási szerződés előtt és után (Közzéteszi: Farkas Ferenc)

BORUS JÓZSEF: Ribbentrop Moszkvában

A demokrácia zárójelbe került... (Szemelvények a Die Weltből). (Közzéteszi: Sipos Péter)

BORSZÉKY GYÖRGY: Harc a köztársaságért