1988/04
Tartalomjegyzék

Évforduló

KRISTÓ GYULA: Az egyház- és államszervezet Szent István korában

VÁCZY PÉTER: Első királyunk koronája

SZÁNTÓ KONRÁD: A Szent Jobb tisztelete a középkorban

BÁN PÉTER: Szent István kultusza Portugáliában

GERGELY JENŐ: Ötven esztendővel ezelőtt. A Szent Jobb országlása 1938-ban

GYÖRFFY GYÖRGY: Szent István történeti kutatásunkban

DEMETER ZSUZSANNA: Szent István és malátakávé

Műhely

JUHÁSZ GYULA: Magyarország külpolitikája. II. rész: A második világháború

Poszter melléklet

VAJAY SZABOLCS: Szent István Európája

Glóbusz

BEREND NÓRA: Japán: a nagyhatalommá válás útja

Közös dolgaink

BALOGH SÁNDOR: A moldvai csángók

BENDA KÁLMÁN: A moldvai csángók a 16-17. században

BALOGH JÚLIA: Észak-Erdély, 1940-1944

Műhely

L. NAGY ZSUZSA: A Demokratikus Polgári Szövetség

Évforduló

GLATZ FERENC: Párt és politika, 1948. Beszédvázlat, 1988. június 12.