1988/01
Tartalomjegyzék

GLATZ FERENC: A bürokrácia

KÁKOSY LÁSZLÓ: Az egyiptomi államigazgatás

PALOVICS LAJOS: Államszervezet Mohács előtt

HAJNAL ISTVÁN: Írástudók - hivatalnokok (Közzéteszi: Glatz Ferenc)

KÁLLAY ISTVÁN: Az újkori nagybirtok magánbürokráciája

HEGYI KLÁRA: Egy katonaállam bürokratái

VÖRÖS KÁROLY: A feudális vármegye bürokráciája

HELLNER ZOLTÁN: Modern államszervezet, köztisztviselők

Az ügy útja (Közzéteszi: Vörös Károly)

ERÉNYI TIBOR: Szakszervezeti bürokrácia

PETŐ IVÁN: Gazdasági bürokrácia Magyarországon 1945 után

G. VASS ISTVÁN: Ami csak vágy maradt

T. VARGA GYÖRGY: Pártapparátus Magyarországon 1948 után

Tisztelt szerkesztőség!

Még mindig a Horthy-legenda

BORUS JÓZSEF: Horthy István lezuhanása - tények és legendák

RÉTI GYÖRGY: Az olasz követ Horthy István haláláról

Dokumentumok - A kormányzóhelyettes özvegyének 1978 májusában kelt levele

Zuna Edgár volt m. kir. rep. hadnagy nyilatkozata

Franz Braun visszaemlékezése

FRANK TIBOR: Horthy István utolsó fényképe