1987/02
Tartalomjegyzék

MARÓTI EGON: Víz, szennyvíz az ókori Rómában

KUBINYI ANDRÁS: Vízellátás a középkori Budán

KOVÁCS F. LAJOS: Bányavízgazdálkodás a Felvidéken

HEGYI KLÁRA: Tisztálkodás és fürdőélet a törököknél

ANDRÁSFALVY BERTALAN: Vízhaszonvétel és vízépítés

FRISNYÁK ZSUZSA: A Tisza-szabályozás

SZERÉNYI IMRE: Erőműtervek a Dunán

BURUCS KORNÉLIA: Vízszennyezés Magyarországon, 1949-1980

SIPOS ANDRÁS: Mivel szennyezi a város a vizet?

GLATZ FERENC: Ember, természet és az új történetszemlélet.

Sugár András riportja a szibériai folyókról

Közös dolgaink

PINTÉR ISTVÁN: Az erdélyi munkásmozgalom a két világháború között

Újrakezdés

MOLNÁR JÁNOS: A Magyar Szocialista Munkáspárt 1956-ról

Évforduló

PACH ZSIGMOND PÁL: A Szent Liga létrejöttének világgazdasági indítékai

Közös dolgaink

SZARKA LÁSZLÓ: Újrakeresztelt történelem

Még élő vizeink