1987/01
Tartalomjegyzék

KÁKOSY LÁSZLÓ: Egyiptomiak és más népek

GLATZ FERENC: Nemzeti jellemvonás? Baráti szomszéd?

KERTÉSZ ISTVÁN: Görögök és idegenek

GÖMÖRI GYÖRGY: Magyarok angol szemmel a 16-18. században

HAHNER PÉTER: A "békaevő" franciák és a "perfid" angolok

DOROTHEE NEHRING: Sárkányölő és hálósipka. A német Michel

WERNER PHILIPP: Az orosz medve nyomában

Magyarország népeinek "tulajdonságai". (Összeállította: Demeter Zsuzsanna)

JESZENSZKY GÉZA: Seton-Watson és a "magyarellenesség"

Tisztelt szerkesztőség!

ORMOS MÁRIA - LITVÁN GYÖRGY: Magyarország a békét diktáló győztesek szemével

Évforduló

VIDA ISTVÁN: A magyar békeszerződés területi kérdései

LÁZÁR GYÖRGY: A magyarországi szlovákok és a lakosságcsere

Közös dolgaink

SUSARIN, V. P.: Az erdélyi fejedelemség és Oroszország kapcsolatai

Figyelő

LŐRINCZ LÁSZLÓ: Egy békülékeny hadikiállítás