1986/03-04
Tartalomjegyzék

Krónika

VARGA J. JÁNOS: Buda visszavétele

1686. év

KÖPECZI BÉLA: Európa magyarságképe

HEGYI KLÁRA: A török birodalom

SZAKÁLY FERENC: A hódoltság

PERJÉS GÉZA: Az európai hadszervezet

CZIGÁNY ISTVÁN: Hadellátás

FODOR PÁL: A török hadsereg

Lexikon a magyarországi török hódoltsághoz

BENCZÉDI LÁSZLÓ: Akinek a sors vakot vetett

Szereplők

RÁZSÓ GYULA: A keresztény hadvezérek

HECKENAST GUSZTÁV: A császár

VANYÓ TIHAMÉR: A pápa

R. VÁRKONYI ÁGNES: Az erdélyi fejedelem

BARTA JÁNOS, ifj.: Egy csapattiszt

FODOR PÁL: Muzulmán hadvezérek

Szemtanú

SZAKÁLY FERENC: A menekülők

SZALMÁSI PÁL: Egy hírszerző

HARASZTI GYÖRGY: A "nagyvezír szeme"

Az 1686. év

R. VÁRKONYI ÁGNES: A Szent Liga Európája

DOMOKOS GYÖRGY: Ostromtechnika a 17. században. Császári muskétások, pikások. Janicsárok, szpáhik. Várvédelem, erődítéstechnika. Ágyúk, mozsarak. Könnyű- és nehézlovasság. Lőpor, gránát, akna