1985/05-06
Tartalomjegyzék

NÉMETH GYÖRGY: Babszem és cserép

HAVAS LÁSZLÓ: Klasszikus demokrácia?

SZÉKELY GYÖRGY: A rendi képviseleti rendszer Nyugat-Európában

GYŐRFFY GYÖRGY: A honfoglaló vezérek választása

SZÜCS JENŐ: Királyválasztás a középkori Magyarországon

HECKENAST GUSZTÁV: Az Ausztriai Ház országai

A választófejedelem

HEGYI KLÁRA: Ahol nem választottak

TRÓCSÁNYI ZSOLT: Erdélyi fejedelemválasztások

WELLMANN IMRE: Rákóczi állama

HAHNER PÉTER: Szavaztat a forradalom

URBÁN ALADÁR: Elnökválasztás, elnöki hatáskör

KOSÁRY DOMOKOS: A polgári parlament megszületése Magyarországon

GERGELY ANDRÁS: A nemesi vármegye

Választójog Magyarországon 1848-1983

LACKÓ MIHÁLY: "Tisztújítás"

VADÁSZ SÁNDOR: Nyugat-európai parlamentarizmus a 19. században

BURUCS KORNÉLIA: Választójog Angliában, Franciaországban és Németországban

NIEDERHAUSER EMIL: Választójog a Balkánon

SZABÓ DÁNIEL: Választás és csalás Magyarországon a századfordulón

MUCSI FERENC: "Haza csak ott van, hol jog is van..."

HAJDU TIBOR: Választójog 1918-1919-ben

MENYHÁRT LAJOS: A szovjet demokrácia születése

PÖLÖSKEI FERENC: Választójog, parlamentarizmus 1919 után

L. NAGY ZSUZSA: Fővárosi választások a két világháború között

VÖRÖS KÁROLY: Helyi képviselet 1867-1945

TILKOVSZKY LORÁNT: Szálasi és az alkotmányosság

BALOGH SÁNDOR: Együtt vagy egyedül?

Tegnap és ma

GLATZ FERENC: Választások után

Poszter melléklet

HANÁK PÉTER: A letűnt alkotmányosság nyomában

Színeit válogató ország