1984/05-06
Tartalomjegyzék

HAHN ISTVÁN: Egy militarizált társadalom anatómiája

MÓCSY ANDRÁS: Légiók a Birodalom határain

VÁCZY PÉTER: Etnikum, felekezet, hadszervezet

SZÜCS JENŐ: Hadügyi reform és köznemesség

RÁZSÓ GYULA: Királyok zsoldosai

SZAKÁLY FERENC: Határvédelem és társadalom a török korban

Egy kép - egy esemény

SZABÓ GÉZA: Szapolyai János korabeli arcképe

BENDA KÁLMÁN: Letelepített katonák

Műhely

PERJÉS GÉZA: Hadsereg, háború, élelemellátás

R. VÁRKONYI ÁGNES: Rákóczi hadserege

PRAZNOVSZKY MIHÁLY: Vitam et sanguinem Nógrádban

KÁVÁSSY SÁNDOR: Fegyverben a magyar nemesség

VARGA JÁNOS: A szabadságharc hadinépe

"Ősi erények"

Önkritikus történettudomány

GLATZ FERENC: Háborúk és a történetírás

Közös dolgaink

MUSAT, MIRCEA - TANASESCU, FLORIAN: Az 1918-ban egyesített román állam együtt élő nemzetiségei

KENDE JÁNOS-SIPOS PÉTER: Román csapatok Magyarországon

GLATZ FERENC: "...tisztelve egymás hitét, nyelvét, függetlenségét, szabadságát..."

LIPCSEY ILDIKÓ: Kurkó Gyárfás (1909-1983)

Krónika 1945-1948 (Összeállította: Burucs Kornélia)

SIPOS PÉTER: Tisztikar és politika 1919-1944

SZAKÁLY SÁNDOR: Politizáló hadsereg?

TILKOVSZKY LORÁNT: Nemzetiségek és a magyar hadsereg

BORUS JÓZSEF: A Wehrmacht tábornokai és tengernagyai

Évforduló

KEREKES LAJOS: Az első osztrák köztársaság "párthadseregei"

MUCS SÁNDOR: Demokrácia és hadsereg 1944-1948

Figyelő

BENKŐ MIHÁLY: Állam és hadsereg. Dzsingisz kán állama

ENGEL PÁL: Hadsereg és társadalom a lovagkorban

HELD JÓZSEF: Hányan és kik harcoltak Nándorfehérvárnál?

DEMETER ZSUZSANNA: Honvédő parasztok és vezérük

Poszter melléklet

DEÁK ISTVÁN: Hazátlan honvédők. A közös hadsereg tisztikara

Az Osztrák-Magyar Monarchia hadserege, 1910 Térkép. (Szerkesztette: Palovics Lajos)