1983/05-06
Tartalomjegyzék

KÁKOSY LÁSZLÓ: Régi és új istenek Egyiptomban

HAHN ISTVÁN: Vallás és etnikum. Zsidók az ókori Rómában

Így épült

FRÖHLICH IDA: A jeruzsálemi templom

GYŐRFFY GYÖRGY: Az Árpádok és a kereszténység

SZÜCS JENŐ: A ferences rend a középkor végén

Szerzetesrendek a 14. században (Térkép. Palovics Lajos-Tóth Tibor)

SZAKÁLY FERENC: Keresztény vallások és egyházak a hódoltságban

KOSÁRY DOMOKOS: Egyházak Magyarországon az újjáépítéstől a polgárosodásig

PÓTÓ JÁNOS: Egyháztörténeti adattár 1711-1890

KÓSA LÁSZLÓ: Az egyházak útkeresése Magyarországon 1850 után

Gyarapodó közgyűjteményeink

PETNEKI ÁRON: Zarándokok és fotográfusok

SZABÓ DÁNIEL: A politikai katolicizmus kezdetei

ORMOS MÁRIA: Fasizmus és kereszténység

Egy kép - egy esemény

SIPOS PÉTER: Eucharistia, 1938

Gyarapodó közgyűjteményeink

GERGELY JENŐ - STEMLERNÉ BALOG ILONA: A keresztény nemzeti Magyarország kereszténysége

Önkritikus történettudomány

GLATZ FERENC: Történettudomány, egyháztörténet

IZSÁK LAJOS: A Keresztény Demokrata Néppárt és a Demokrata Néppárt

DEMETER ZSUZSANNA: Egyházpolitika, papok, karikatúrák

SIPOS PÉTER - VIDA ISTVÁN: Mindszenty József és az amerikai követség

BALOGH SÁNDOR: Egyház és oktatás a felszabadulás után

Elsüllyedt világ

PAMLÉNYI KLÁRA: A vallásos élet emlékei

Közös dolgaink

NIEDERHAUSER EMIL: Ortodox egyház és nemzeti mozgalom

Magyarok külföldön

PUSKÁS JULIANNA: Magyar egyházak az Egyesült Államokban

Figyelő

MAKKAI LÁSZLÓ: Luther útja a reformációhoz

BENDA KÁLMÁN: Kálvin és a magyar rendi ellenállás

HÁRSFALVI PÉTER: A magyar Lourdes: Máriapócs

KEREKES LAJOS: Az osztrák keresztényszocializmus történetéhez

HEGYI KLÁRA: Muszlimok Magyarországon

Lexikon

GERGELY JENŐ: A magyarországi katolikus egyház struktúrája a polgári korszakban. I. rész

Történelem az iskolában

HAHNER PÉTER: Kereszt és trikolor. A katolikus egyház a nagy francia forradalomban