1983/04
Tartalomjegyzék

Évforduló

BENCZÉDI LÁSZLÓ: Bécs és Sztambul között. Thököly Imre pályafutása

HECKENAST GUSZTÁV: A török kiűzése Magyarországról

PALOVICS LAJOS: Magyarország felszabadítása a török uralom alól (térkép)

HEGYI KLÁRA: A szultáni szeráj

Gyarapodó közgyűjteményeink

RÓZSA GYÖRGY: Egy kiállítás képei

Műhely

EMBER GYŐZŐ: Aktív vagy passzív? Külkereskedelmünk a 15. században

Figyelő

BONA GÁBOR: Haynau első áldozata. A másik Mednyánszky

ROMSICS IGNÁC: A frankhamisítás és a magyar emigráció

DEMETER ZSUZSANNA: Pénzhamisítók karikatúrákon

MOLNÁR GYÖRGY: Víziturisztika, társas és filléres hajóutak a Dunán

Tisztelt szerkesztőség!

PINTÉR ISTVÁN: A Kommunista Párt és az öngyilkosság

Levelek (Barcs Sándor, Bakay László, Kádár László, Gerlei Ferenc, Czaba József, Komjáthy Miklós)

Történelem az iskolában

SZIRÁNYI PÉTER: Tankönyv és tanterv

GYAPAY GÁBOR: Tanár - diák - érettségi

Újrakezdés

HAHN LÍVIA: Külföldi turisták Magyarországon (1958-1968)