1983/01
Tartalomjegyzék

PACH ZSIGMOND PÁL-VARGA ISTVÁN: "Mátyás az igazságos"

KARL NEHRING: Magyarország és Európa Corvin Mátyás korában

SZAKÁLY FERENC: A szultáni trón követelői

FÜGEDI ERIK: A magyar királyság gazdagsága Mátyás korában

Műhely

MÁLYUSZ ELEMÉR: Mátyás, az uralkodó

Figyelő

CSAPODINÉ GÁRDONYI KLÁRA: Amit a korvinákról rosszul tudunk

SOMLYAI MAGDA: Viharsarok, 1944 vége

SIPOS PÉTER: Pergőtűzben (Sára Sándor filmsorozata a 2. magyar hadseregről)

DOMBRÁDY LORÁND: A doni hadsereg fegyverzete

ORMOS MÁRIA: Fasizmus Norvégiában

Elsüllyedt világ

SZÁNTÓ FERENC: Lakások, bérek, árak. Életviszonyok az 1920-as években egy iparvidéken

Disputa

KRISTÓ GYULA: A "kettős honfoglalás" elméletéről

LÁSZLÓ GYULA: Baráti vita Kristó Gyulával

Szemtanú

TEKE ZSUZSA: Egy 15. századi karrier története

Lexikon

HELD JÓZSEF: Kormányzati szervek Mátyás udvarában

Történelem az iskolában

PESTI JÁNOS: Lehet-e ma jó tankönyvet írni?

VÖRÖS LÁSZLÓ: Általános műveltség - történelem érettségi

Gyarapodó közgyűjteményeink

STEMLERNÉ BALOG ILONA: A jugoszláviai Petőfi-dandár