1982/04-05
Tartalomjegyzék

SZÜCS JENŐ: A középkori Magyarország népei

SZAKÁLY FERENC: Mi tartotta meg a hódoltság magyarságát?

WELLMANN IMRE: Újjátelepülés a török világ után

KOSÁRY DOMOKOS: Nemzeti problémák az 1848 előtti Magyarországon

PÓK ATTILA: Állameszme - állameszme. Grünwald Béla útja

Krónika

A magyarországi nemzetiségi kérdésről (1868-1918) (Összeállította: P. A.)

SZÁSZ ZOLTÁN: Egy haragos Habsburg szfinx: Ferenc Ferdinánd, a trónörökös

KATUS LÁSZLÓ: Magyarok, nemzetiségek a népszaporulat tükrében (1850-1918)

KENDE JÁNOS: Nemzeti-nemzetiségi kérdés és munkásmozgalom

JESZENSZKY GÉZA: A "Vándorló Skót" és Magyarország

HAJDU TIBOR: "Szociális" és "nemzeti" program. Magyarország és az európai forradalmak 1918-19-ben

TILKOVSZKY LORÁNT: Revíziós sikerek, problémák, csalódások

Önkritikus történettudomány

GLATZ FERENC: Kérdések etnikumról, nemzetről a 20. század végén

LIPCSEY ILDIKÓ: "Egy békésebb jövő jegyében"

Krónika

GYARMATI GYÖRGY: Modern népvándorlás, nemzetiségi kérdés

Lakosságcsere Magyarországon és Csehszlovákiában (1945-1949)

Közös dolgaink

SZÉKELY GÁBOR: A Komintern és a versailles-i békerendszer

ÁDÁM MAGDA: Csehszlovákia megalakulása

KEREKES LAJOS: Köztársaság a császárság helyén

KŐVÁGÓ LÁSZLÓ: A délszláv államtól Jugoszláviáig