1982/02
Tartalomjegyzék

HAVAS LÁSZLÓ: Egy köztársaság bukása

ORMOS MÁRIA: A Vasgárda

Az 1944. év

PUSKAS, A. I.: Léteztek-e a Makarov-levelek?

KARSAI ELEK: Magyar delegáció Moszkvában 1944 őszén

Apróhirdetések 1944 tavaszán (Összeállította: Juhari Zsuzsa)

Szemtanú

Úton a haláltáborba

Napló és visszaemlékezés, 1944

ERDEI SÁNDOR: Pestről Szegedre

Erdei Ferenc naplójából (Közzéteszi: Hanák Gábor)

Háború, felszabadulás, “nyitány” (Készítette: Palovics Lajos)

Figyelő

KOVÁCS ANDRÁS: Horthy szárnysegéde

ZINNER TIBOR: Háborús bűnösök, népbíróságok

PÖLÖSKEI FERENC: Legendák Áchim Andrásról

Évforduló

ÉRSZEGI GÉZA: Az írásbeliség bevezetése Magyarországon

Lexikon

KOMJÁTHY MIKLÓS: A hiteleshelyek

Térkép a 13-15. századi hiteleshelyekről (Készítette: Palovics Lajos)

Glóbusz

HEGYI DOLORES: Ciprus az ókorban

Történelem az iskolában

Történelemtanításunkról

UNGER MÁTYÁS: Mit vár az egyetem?

Történelemtankönyveinkről

R. VÁRKONYI ÁGNES: Történelemkönyv kisdiákoknak

Vajjon s mikor leszön jó Budában lakásom!

Egyetemi felvételi történelemből