1982/01
Tartalomjegyzék

LÁSZLÓ GYULA: A kettős honfoglalásról

ORMOS MÁRIA: Szent Mihály Arkangyal Légiója. A román fasizmus bölcsője

Az 1941. év legendái

Újabb adatok Teleki haláláról?

Két visszaemlékezés (Közzéteszi: dr. Zakar András)

HATOS GÉZA: Kérdőjelek, lehetőségek

TILKOVSZKY LORÁNT: Újabb adatok - vagy újabb (?) legendák?

BORUS JÓZSEF: Kassa bombázásáról

Figyelő

Ejtőernyősök a horthysta hadseregben

VÁRADI STERNBERG JÁNOS: Munkács kapitulációja 1849-ben

DEÁK ISTVÁN: 1848 tavasza: kezdet vagy vég?

SPIRA GYÖRGY: Kossuth - szokatlan szemszögekből

Glóbusz

KATONA MAGDA: Afganisztán és az afgánok

Szemtanú

FÖLDES LÁSZLÓ: Ahogy én láttam 1956-ot

Történelem az iskolában

Ifjúsági szervezetek programjai, céljai 1956. október 23-1957. március 21. (Összeállította: Szőcs Gábor)

Krónika 1957 (Összeállította: Varga F. János)

Őseink asztalánál

ifj. BARTA JÁNOS: "Szalonnás káposzta Magyarország címere"

Elsüllyedt világ

KECSKÉS LÁSZLÓ: Iskolák a tanyavilágban

SZABOLCS OTTÓ: Tisztviselők az első világháború után

Gyarapodó közgyűjteményeink

SZAKÁLY FERENC: Szigetvári Csöbör Balázs török miniatúrái