1981/03
Tartalomjegyzék

IZSÁK LAJOS: A polgári ellenzék kiszorítása a politikai életből Magyarországon 1947-1949

A Kommunista Párt jelszavai

BEREND T. IVÁN: Utak és tévutak a gazdaságpolitikában Magyarországon az 1950-es években

ZSILÁK ANDRÁS: Az MDP munkáspolitikájáról

VASS HENRIK: A megújulás felé

Lexikon

A legfontosabb magyarországi pártok adatai 1945 után (Összeállította: Somló Ágnes)

Krónika

1948. június-1957. július (Összeállította: Szőcs Gábor és Varga F. János)

Szemtanú

PÉTER JÁNOS: "Magyar kérdés" az ENSZ-ben, hidegháború, enyhülés

Figyelő

VIDA ISTVÁN: Nagy Ferenc politikai pályafutása

BALOGH SÁNDOR: Jelenkori népvándorlás. Kitelepítés és lakosságcsere Magyarországon a felszabadulás után

Egy kép - egy esemény

JALSOVSZKY KATALIN: Felhívás, 1945. január

Gyarapodó közgyűjteményeink

NAGY LÁSZLÓ G.: Pengő, milpengő, B.-pengő

Elsüllyedt világ

RÁTKI ANDRÁS: A volt magyar uralkodó osztályok. Egy 1951-es felmérés tanulságai

SZAKÁCS SÁNDOR: A falusi társadalom átalakulása

Közhírré tétetik! - avagy mit doboltak ki a falu népének az utolsó kisbírók (Közzéteszi: Gyarmati György)

Így épült

CSERDI ANDRÁS: Komló

Önkritikus történettudomány

GLATZ FERENC: Történetíró és jelenkor