1981/01
Tartalomjegyzék

IFJ. BARTA JÁNOS: Ki volt az első Budavár 1686-i visszafoglalásánál?

FUX KORNÉL: A budai ostrom érmeken

HATOS GÉZA: A “különc” halála

PÖLÖSKEI FERENC: Tanárok, diákok a pápai református kollégiumban

NEMES DEZSŐ: A biatorbágyi merénylettől a statáriumig

KARSAI ELEK: Miért nem bombázták az amerikaiak a náci haláltáborokat?

JEMNITZ JÁNOS: Kautsky és a dualizmus kori Magyarország

Gólyavári esték (Bíró Ferencné)

Évforduló

SZABAD GYÖRGY: A nagyszentmiklósi Bartók-ház tudatformáló hagyományai

Figyelő

SPIRA GYÖRGY: A dákoktól a negyvennyolcas forradalom bukásáig

KERTÉSZ ISTVÁN: Az ókor hét csodája bélyegeken

GÁSPÁR FERENC: Hitler magyarországi helytartója

RÁNKI GYÖRGY: A lángoló hídfő

Műhely

BASSA ENDRE: Történelem többtízezer példányban

Romantikus történeti ábrázolások (Összeállította: Stemlerné Balog Ilona)

Glóbusz

HÓVÁRI JÁNOS: Hormuz a kelet-nyugati kereskedelem történetében

Történelem az iskolában

Egyetemi felvételi történelemből

Egy kép - egy esemény

VARGA J. JÁNOS: Egy meg nem történt kivégzésről

Őseink asztalánál

DRAVECZKY BALÁZS: Utasellátás reformkori gőzhajókon

Tisztelt szerkesztőség!

GLATZ FERENC: Történelemkönyv - történelem tankönyv