1980/04
Tartalomjegyzék

KOSÁRY DOMOKOS: Hogyan került Magyarország a Habsburg monarchiába?

BARTA GÁBOR: Az önálló erdélyi állam első országgyűlése

H. BALÁZS ÉVA: A herceg. A. W. Kaunitz, az államférfi

NIEDERHAUSER EMIL: Népek és nemzetek a Monarchiában

Évforduló

PACH ZSIGMOND PÁL: Széchenyi és az Al-Duna-szabályozás

Figyelő

BENDA KÁLMÁN: Mária Terézia évforduló Ausztriában

RÁZSÓ GYULA: V. Henrik és III. Richard. A "jó" és a "rossz" király Shakespeare drámáiban

KENDE JÁNOS - PALOVICS LAJOS: A magyarországi munkásmozgalom szervezetei 1890-ben és 1912-ben

L. NAGY ZSUZSA: Kik voltak a szabadkőművesek?

DOMBRÁDY LORÁND: Egy ejtőernyős akció 1941-ben

Így épült

GÁBOR ESZTER: Modern lakásépítés a harmincas években

Lexikon

BERTÉNYI IVÁN: Vármegyei tisztségviselők a középkorban

Őseink asztalánál

KÁKOSY LÁSZLÓ: Egyiptomi ételek, italok

PÓTH PIROSKA: Csalánfőzelék

Műhely

BENCZÉDI LÁSZLÓ: Politika könyvvel és purgatóriummal

Történelem az iskolában

SÁNDOR PÁL: A jobbágyfelszabadítás újraszabályozása 1849 után

SZABOLCS OTTÓ: Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny negyed százada