1979/04
Tartalomjegyzék

KERTÉSZ ISTVÁN: December 25. A Nap ünnepe

SARLÓS BÉLA: Olajfestmény Ferenc József dolgozószobájában

VÖRÖS ANTAL: A paraszti életmód a kapitalizmus hajnalán

KENDE JÁNOS: A magyarországi munkásság az I. világháború éveiben

PINTÉR ISTVÁN: A KMP újjászervezése és a népfrontpolitika, 1938-1941

Figyelő

SZOKOLAY KATALIN: Az "Éjjelek és nappalok" a képernyőn

KOMJÁTHY MIKLÓS: Egy hívő holland polgár antifasizmusa

Erdei Ferenc élete képekben (Összeállította: Hanák Gábor)

ROZSNYÓI ÁGNES: Szálasi naplója

Krónika

SIPOS PÉTER: A nyilasmozgalmak 1931-1944

Disputa

RÁZSÓ GYULA: A "ráció" I. Szulejmán háborúiban

Szemtanú

VÖRÖS VINCE: A debreceni ideiglenes Nemzetgyűlés összehívása

Történelmi sajtószemle

Újsághírek 200 évvel ezelőtt (Összeállította: Á. Rényi Zsuzsa)

Őseink asztalánál

MOLNÁR GYÖRGY: Mit ettek egykor a tengerészek?

Közös dolgaink

SZÁSZ ZOLTÁN: A román-magyar összefogás kísérlete 1849 után

Történelem az iskolában

GYŐRFFY GYÖRGY: Történelem és földrajz kapcsolata: történeti földrajz

RITOÓK ZSIGMOND: Mit játszottak a görög gyerekek?

Gyarapodó közgyűjteményeink

ZOMBORI ISTVÁN: Vasvirágok