1979/03
Tartalomjegyzék

HEGYI KLÁRA: A török birodalom felemelkedése

POÓR ISTVÁN - SÁRHIDAI GYULA: Páncélvonatok a Tanácsköztársaság Vörös Hadseregében

PÉTER JÁNOS: Az első szovjet követségi sajtókonferencia Magyarországon

BORSÁNYI GYÖRGY: A Magyarországi Vörös Segély

VIDA ISTVÁN: Harminc tonna arany hazakerült

Figyelő

HECKENAST GUSZTÁV: A Dózsa-parasztháburú - új megvilágításban

BONA GÁBOR: Az aradi vértanúk

KARDOS JÓZSEF: Korona és koronaeszme

MUCSI FERENC: Széljegyzetek Szabó Ervin levélgyűjteményéhez

DOMBRÁDY LÓRÁND: Mi volt a Vkf-2?

Disputa

A kortárs magyar film és a történelem (Berend T. Iván, Gábor Pál, Glatz Ferenc, Jancsó Miklós, Kovács András, Lackó Miklós, Rózsa János)

Szemtanú

Egykorú leírás a kenyérmezei csatáról (Közzéteszi: Szakály Ferenc)

Műhely

LÁSZLÓ GYULA: Régészprofesszor levelei

Történelem az iskolában

SARKADY JÁNOS: A görög antikvitás és a rabszolgaság

Őseink asztalánál

TROGMAYER OTTÓ: Étkezés a kőkorszakban

Lexikon

BERTÉNYI IVÁN: Főbb magyar világi méltóságviselők a középkorban. A herceg és a bán

Gyarapodó közgyűjteményeink

TEMESVÁRY FERENC: Díszfegyverek Károlyi-gyűjteményéből