1979/02
Tartalomjegyzék

MAKKAI LÁSZLÓ: A gyermek a középkorban

ERÉNYI TIBOR: Egy szociáldemokrata a századelőn

PÖLÖSKEI FERENC: Bethlen István útja az ellenforradalomhoz

JUHÁSZ GYULA: Magyar béketapogatózások 1943-ban

Figyelő

CASTIGLIONE LÁSZLÓ: Pompeji: az élő és a romváros

KRISTÓ GYULA: Ki volt és mikor élt Anonymus?

URBÁN ALADÁR: A Vadnyugat hőskora

ESTI BÉLA: Munkáséletmód a "boldog békeidők"-ben

Disputa

BENCZÉDI LÁSZLÓ: "A trombitás" a történelmi valóság tükrében

Glóbusz

ANDERLE ÁDÁM: Sandino tábornok

Közös dolgaink

SZAKÁLY FERENC: Délszláv menekültek a középkori Magyarországon

Történelem az iskolában

Egyetemi felvételi történelemből (Unger Mátyás, Bíró Ferencné, Mautner Zsuzsa, Szabolcs Ottó, Hársfalvi Péter)

Egy kép - egy esemény

STEMLERNÉ BALOG ILONA: Szekszárd, 1919. augusztus 17.

Lexikon

BÖLÖNY JÓZSEF: Országzászlósaink az újkorban. A nádor

Őseink asztalánál

PETNEKI ÁRON: A borivás ártalmairól

Tisztelt szerkesztőség!

GLATZ FERENC: Önkritikus történettudomány